ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 19:00 




Οδός: Β.Κωνσταντίνου 31 , Επανομή, ΤΚ 57500        (Είσοδος Επανομής)

Τηλέφωνο Συνδέσμου:     6983700918
Τηλέφωνο Παραγγελιών: 6944260217

e-mail: paokepanomi@yahoo.gr